Truy cập nội dung luôn

 

heartChào mừng bạn đến với website THPT Trần Trường Sinh heart

Album video Album video

Tất cả videos
Tin học 11 - Bài 14 và 15 (Kiểu dữ liệu tệp - Thao tác với tệp)(22-03)

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 1
  Tổng lượt truy cập: 19248

Tin tức chi tiết

kế hoạch chủ nhiệm năm học 2019-2020
23/10/2019

                

 

SỞ GD & ĐT BẾN TRE

TRƯỜNG THPT TRẦN TRƯỜNG SINH

 

Số:      /KH-TTS                                        

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc               

 

 Giao Thạnh, ngày     tháng     năm 2019

 

                            

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM

NĂM HỌC 2019-2020

 

          CƠ SỞ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH CHỦ NHIỆM:

- Chỉ thị số 2268/CT-BGD ĐT, ngày 08/8/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019-2020 của ngành giáo dục;

-  Thông Tri 05-TT/TU, ngày 19 tháng 7 năm 2019 của Tỉnh Ủy về thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020;

- Chỉ thị số 04/CT-UBND, ngày 19/8/2019 của Ủy Ban nhân dân tỉnh Bến Tre về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2019-2020;

- Báo cáo tổng kết năm học 2018-2019 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2019-2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Công văn số 1166-CV/HU, ngày 16 tháng 8 năm 2019 của Huyện ủy Thạnh Phú về thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020;

- Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm học 2019-2020 của Sở GD –ĐT theo Công văn số 1499/SGD&ĐT, ngày 30  tháng 8 năm 2019;

- Kế hoạch năm học 2019 – 2020 và tình hình thực tế của đơn vị.

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

          - Số lớp: 18. Trong đó K10: 6 lớp; K11: 6 lớp; K12: 6 lớp.

          - Tổng số HS/nữ:  763/436                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Trong đó:

                   + Khối 10: 266/ 152  HS

                   + Khối 11: 256/154 HS.

                   + Khối 12: 241/130 HS.

          - Số GVCN: 18

1. Thuận lợi:

          - Hầu hết GVCN nhiệt tình trong công tác. Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

          - Hoạt động chủ nhiệm của nhà trường từng bước đi vào nề nếp.

          - Công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong việc giáo dục đạo đức học sinh ngày càng tốt hơn. Trong đó ban đại diện hội PHHS luôn quan tâm và hỗ trợ tích cực cho mọi hoạt động của trường.

2. Khó khăn:

          - Hầu hết học sinh của trường thuộc địa bàn vùng sâu, nhà xa trường nên một phần ảnh hưởng đến giờ giấc cũng như đảm bảo về mặt sức khoẻ của các em trong việc học.

          - Vẫn còn một bộ phận phụ huynh học sinh ít quan tâm đến việc học của con em mình, chưa chủ động phối hợp với GVCN trong việc giáo dục học sinh.

          - Các địa điểm kinh doanh game oline gần trường có khá nhiều, một phần làm ảnh hưởng đến việc học tập của các em học sinh.

          - Phần lớn các em học sinh hạn chế về khả năng học môn Tiếng Anh.

          - Số học sinh lười học, thường xuyên vi phạm nội qui vẫn còn nhiều, số học sinh bỏ học vẫn khá cao, công tác vận động học sinh bỏ học trở lại lớp tuy có cải thiện nhưng chưa đạt hiệu quả cao.    

II. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG NĂM HỌC 2019-2020:

-         Xây dựng đội ngũ giáo viên chủ nhiệm giỏi, nhiệt tình, năng động, tích cực trong công việc.

-         Nâng cao công tác giáo dục đạo đức, quan tâm việc trang bị kĩ năng nhất là kĩ năng mềm, kĩ năng sống cho học sinh.

-         Chú trọng công tác giáo dục truyền thống; nâng cao ý thức đoàn kết, tinh thần tường thân tương ái; giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh. Tiếp tục triển khai và thực hiện tốt phong trào thi đua “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, phong trào “xây dựng trường học xanh - sạch - đẹp”, cuộc vận động  “mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.

-         Tăng cường giáo dục, tuyên truyền, ghi nhận và tạo điều kiện phát huy những ý tưởng khởi nghiệp trong học sinh.

-         Tăng cường các hoạt động trải nghiệm, sáng tạo cho học sinh.

-         Tiếp tục đẩy mạnh việc  “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong giáo viên và học sinh, tiếp tục tổ chức cuộc thi “ Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong học sinh”.

-         Phát huy công tác phối hợp giữa ba môi trường giáo dục “gia đình – nhà trường – xã hội” góp phần xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, thân thiện qua đó nhằm kéo giảm tỉ lệ học sinh, bỏ học, vi phạm nội qui nhà trường, vi phạm pháp luật, kéo giảm đến mức thấp nhất tình trạng bạo lực học đường. Giáo dục phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm và các tệ nạn xã hội khác xâm nhập vào học đường.

-         Phối hợp với các bộ phận giáo dục trong nhà trường, tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp, văn thể mĩ, giáo dục truyền thống, giáo dục pháp luật, giáo dục ý thức thực hành tiết kiệm, bảo về môi trường… nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh.

III. CÁC NHIỆM VỤ, CHỈ TIÊU VÀ GIẢI PHÁP CỤ THỂ:

Nhiệm vụ 1: Xây dựng, ổn định tổ chức lớp; xây dựng lớp tự quản

*Chỉ tiêu:

- Tập thể lớp đoàn kết, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được nhà trường và Đoàn trường giao.

- Tham gia tốt các phong trào thi đua cấp trường.

*Biện pháp:

1. GVCN ổn định tổ chức lớp, xây dựng sơ đồ lớp, chủ động triệu tập họp BCS, BCH chi đoàn; có biện pháp lien lạc thường xuyên với đội ngũ cán bộ lớp; có hồ sơ quản lí học sinh khoa học, cụ thể, rõ rang, chính xác.

2. Mỗi GVCN đều xây dựng kế hoạch công tác chủ nhiệm ngay từ đầu năm học.

3. Theo dõi và nghi chép kết quả thi đua hàng tuần và diễn biến tình hình hàng ngày của lớp, của từng học sinh từ nhiều kênh thông tin.

Nhiệm vụ 2: Duy trì tốt số lượng học sinh, hạn chế đến mức thấp nhất số học sinh có nguy cơ bỏ học.

          *Chỉ tiêu: Học sinh bỏ học không quá 1% ( 7HS)

          *Biện pháp:

          1. GVCN có kế hoạch tìm hiểu lí lịch học sinh, nắm bắt chi tiết học sinh có hoàn cảnh đặc biệt; thấu hiểu, gần gũi và biết vận dụng mọi điều kiện, khả năng để giúp đỡ học sinh; thường xuyên động viên giúp đỡ học sinh.

          2. Nắm vững, nắm đúng đối tượng học sinh cá biệt, tìm hiểu rõ hoàn cảnh từng em, có kế hoạch giáo dục cụ thể phù hợp với từng đối tượng trong từng giai đoạn trong năm học.

          3. Thông tin thường xuyên với gia đình và Ban giám hiệu để tư vấn giáo dục học sinh, kiểm soát việc chuyên cần, chấp hành nội qui và học lực của học sinh. Kịp thời thông báo phụ huynh để phối hợp động viên, giáo dục những trường hợp có biểu hiện sa sút như vắng học không phép, cúp tiết,…

          4. Kết hợp chặc chẽ và kịp thời với chính quyền địa phương trong việc vận động học sinh có nguy cơ bỏ học trở lại lớp; tăng cường vận động các nguồn lực hỗ trợ những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, không để học sinh bỏ học vì lí do hoàn cảnh kinh tế gia đình.

Nhiệm vụ 3: Nâng cao chất lượng hai mặt giáo dục

          *Chỉ tiêu:

          - Học lực:

          Giỏi: 25%; khá từ 41%; TB 32%; yếu - kém không quá 2,0%, trong đó kém không quá 0,5%; bỏ học không quá 1%; lưu ban không quá 1,0%;

          -Hạnh kiểm:

          Tốt 91 % trở lên; Khá 5,5%; TB không quá 4%; Yếu: 00

-Chỉ tiêu khác:

Đỗ tốt nghiệpTHPT: 100%

          Học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh: 20 giải trở lên; có học sinh đạt giải nghiên cứu KHKT, giải quyết tình huống thực tiễn bằng kiến thức liên môn.

100% học sinh tham gia các hoạt động và các tiết giáo dục NGLL, HN.

          *Biện pháp:

          1. Nâng cao nhận thức, rèn luyện ý thức, thái độ tích cực và kịp thời ngăn chặn các hành vi tiêu cực:

          - Tăng cường giáo dục học sinh về tầm quan trọng của việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức lối sống, lý tưởng sống, rèn luyện kĩ năng sống:

          + Tăng cường tuyên truyền, đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, thực hiện 5 nội dung “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

          + Tặng cường nhận thức về vị trí, vai trò, trách nhiệm của thanh niên học sinh trong thời đại ngày nay đối với bản thân, gia đình, nhà trường và xã hội.

-         Nâng cao ý thức:

+ Kiểm tra, theo dõi, nhắc nhỡ, phối hợp để giáo dục học sinh, đảm bảo kỷ cương, nội qui, nề nếp, chuyên cần.

+ Coi trọng kỷ luật tích cực trong quá trình giáo dục học sinh.

+  Xử lí, kỷ luật nghiêm những học sinh vi phạm theo qui định tại điều lệ trường trung học.

          2. Thường xuyên nắm bắt kế hoạch giảng dạy, học tập, các hoạt động giáo dục hướng nghiệp, giáo dục ngoài giờ lên lớp; lịch học thể dục, GDQP; lịch học nghề,…các hoạt động của các tổ chức trong nhà trường để thông báo,hướng dẫn và theo dõi học sinh thực hiện.

          3. Thực hiện tốt “ 2 giảm”, “ 4 không”, “4 xây”

          Thực hiện tốt “ 2 giảm” ở học sinh nhà trường:

-         Giảm tỉ lệ học sinh bỏ học;

-         Giảm tỉ lệ học sinh yếu, kém; học sinh hạnh kiểm yếu và ở lại lớp.

Thực hiện “ 4 không ” trong học sinh nhà trường:

-         Không vi phạm pháp luật và không có tệ nạn xã hội xâm nhập vào nhà trường;

-         Không có hành vi bạo lực, không đánh nhau;

-         Không hút thuốc trong nhà trường;

-         Không ngộ độc thực phẩm và tai nạn thương tích.

Thực hiện “ 4 xây ” trong nhà trường:

-         Xây dựng tập thể lớp đoàn kết, thân ái; giúp nhau học tốt, rèn luyện tốt;

-         Xây dựng nhà trường Xanh- Sạch – Đẹp – An toàn- Thân thiện;

-         Xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh;

-         Xây dựng các câu lạc bộ học tập, các nhóm nghiên cứu khoa học.

Nhiệm vụ 4: Đổi mới công tác chủ nhiệm lớp; phát huy vai trò của ban cán sự lớp; đổi mới, đa dạng hoá nội dung, hình thức tổ chức tiết sinh hoạt lớp và các haotj động giáo dục; nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hướng nghiệp theo chủ đề.

*Chỉ tiêu:

          - 100% GVCN xây dựng kế hoạch chủ nhiệm lớp đạt yêu cầu và hoàn thành kế hoạch chủ nhiệm.

          - 100% giáo viên hướng dẫn GDNGLL, HN hoàn thành tốt chương trình GDNGLL, HN theo qui định;

          - 100% thực hiện tốt bảo quản hồ sơ, sổ sách theo qui định.

          - 100% lớp có Ban cán sự lớp đoàn kết, vững mạnh, hoạt động có hiệu quả.

* Biện pháp:

          1. Kế hoạch chủ nhiệm được triển khai thực hiện hàng tháng, hàng tuần.

          2. Tăng cường sự lien lạc, thông tin và cập nhật thông tin giữa các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường: GVCN, Đoàn thanh niên, Ban giám hiệu, gia đình học sinh với các cơ quan, tổ chức xã hội.

          3. GVCN xác định nội dung, hình thức, phân công tổ chức tốt các tiết sinh hoạt lớp sinh động, hứng thú đối với học sinh; coi trọng sự định hướng các giá trị đạo đức và rèn luyện kĩ năng cho học sinh. Cập nhật thông tin đầy đủ ở sổ đầu bài, sổ chủ nhiệm và nộp cho Ban Giám Hiệu theo qui định.

          4. GVCN thường xuyên tổng hợp tình hình lớp, những trường hợp cần phối hợp giáo dục học sinh phải báo cáo cụ thể về Ban Giám Hiệu. Những trường hợp học sinh nghỉ học không phép GVCN phải tìm hiểu và nắm rỏ lí do, trường họp học sinh có ý định bỏ học, GVCn phải nắm rỏ nguyên nhân, tìm mọi cách vận động để học sinh trở lại trường.

          5. Tạo sân chơi bổ ích cho học sinh học tập và rèn luyện, mọi hoạt động phải có sức cuốn hút và khuyến khích nhiều học sinh tham gia, chú trọng mục tiêu giáo dục đạo đức, giáo dục lý tưởng, giá trị sống và kĩ năng sống.

Nhiệm vụ 5: Tham gia các hoạt động chính trị xã hội, văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, hoạt động tình nguyện, nhân đạo:

*Chỉ tiêu:

100% học sinh tích cực tham gia các hoạt động, phong trào: giáo dục lao động, hoạt động tình nguyện; hoạt động giáo dục nhân đạo; hoạt động và phong trào Đoàn thể, văn nghệ, thể dục thể thao; hoạt động nghiên cứu khoa học; hoạt động trải nghiệm sang tạo, ngoại khoá chuyên môn,…

*Biện pháp:

          Đổi mới, đa dạng hoá nội dung, hình thức, phương thức hoạt động; hoạt động có trọng tâm, trọng điểm; coi trọng việc tuyên truyền ý nghĩa các hoạt động phong trào; khen thưởng kịp thời các cá nhân, tập thể tích cực; nhân rộng các mô hình, cách làm hay, cách làm mới, hiệu quả,…

 

Nhiệm vụ 6: Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo

*Chỉ tiêu:

          100% GVCN thực hiện nghiêm túc, kịp thời chế độ thông tin, báo cáo thường xuyên, báo cáo định kì, báo cáo đột xuất lên BGH theo yêu cầu.

*Biện pháp:

          - Thường xuyên theo dõi thông tin, thông báo, kế hoạch công tác của nhà trường ở bảng thông báo.

          - Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong gửi và nhận thông tin báo cáo.

 

IV. KẾ HOẠCH HÀNG THÁNG:

 

Thời gian

Nội dung công việc

Theo dõi thực hiện và bổ sung kế hoạch

 

Tháng 8/2019

 

 

 

          - GVCN nhận lớp, ổn định tổ chức lớp, chọn ban cán sự lớp.

         - Phát động lao động vệ sinh toàn trường, trồng hoa…

         - Tổ chức học tập điều lệ nhà Trường (nhiệm vụ, quyền hạn, khen thưởng, kỷ luật học sinh), nội qui nhà trường, tiểu sử danh nhân Trần Trường Sinh; ký cam kết xây dựng trường học xanh – sạch – đẹp, ký cam kết giữ gìn ANTT và  không vi phạm luật giao thông đường bộ.      

 

 

 

Tháng 9/2019

 

       - Chuẩn bị khai giảng năm học mới 2019-2020.

        - Triển khai kế hoạch công tác chủ nhiệm năm học 2019-2020.

         

           

- Triển khai giáo dục kỹ năng sống, phương pháp kỉ luật tích cực đến toàn thể học sinh.

- Phát động phong trào xây dựng lớp tự quản.

- Cập nhật báo cáo danh sách học sinh, phục vụ công tác phổ cập GDTrH.

- Tiếp tục đẩy mạnh việc  “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với cuộc vận động  “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”.

- Phối hợp với Đoàn TN: Thực hiện các chủ điểm trong tháng, xây dựng giao ước thi đua và kiểm tra v/v thực hiện nội qui thi đua , sơ - tổng kết hàng tuần, tháng.

-  Kiểm tra nề nếp học sinh. Thành lập các câu lạc bộ học tập, ban tham vấn học đường,tổ thăm dò dư luận…

- Phát động tuần lễ đọc sách cho học sinh.

 

 

 

 

 

 

Tháng 10/2019

- Thu và tổng hợp những bài thi về ý tưởng khởi nghiệp trong học sinh.

- Kiểm tra hồ sơ chủ nhiệm đầu năm.

- Tiếp tục thực hiện việc lao động vệ sinh trường lớp, chăm sóc vườn trường, cây, hoa kiểng, trang trí trường lớp, vệ sinh môi trường cảnh quan sư phạm.

- Tổ chức Đại hội Đoàn thanh niên.

- Kiểm tra nề nếp các lớp.

- Tuyên truyền khởi nghiệp, sáng tạo.

- Tuyên truyền về KNS, SKSS VTN cho học sinh toàn trường.

- Tiến hành đăng nộp BHTN, phí vệ sinh, giữ xe theo qui định.

- Tuyên truyền về công tác Phòng chống cháy nổ hưởng ứng ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy (04/10).

- Tổ chức báo cáo chuyên đề về An toàn giao thông, phòng chống ma túy, phòng chống tội phạm trong trường học.

- Tổ chức tuyên truyền kĩ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam ( 20/10).

- Phối hợp Ban PCHSBH và PCGD xã vận động các em bỏ học trở lại lớp.

 

Tháng 11/2019

- GD truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc ta (nhân 20/11); tư vấn hướng nghiệp cho học sinh. Tổ chức tọa đàm ôn lại truyền thống nhà giáo, truyền thống của đơn vị.

- Tuyên truyền khởi nghiệp, sáng tạo.

 

- Tổ chức các hoạt động thể thaochào mừng ngày nhà giáo việt nam 20/11.

- Tổ chức báo cáo chuyên đề về tác hại của game oline đối với học sinh.

- Tổ chức các hoạt động giáo dục kĩ năng sống.

- Phối hợp Ban PCHSBHvà PCGD xã vận động các em bỏ học trở lại lớp.

 

 

Tháng 12/2019

- Giáo dục truyền thống QDND Việt Nam (22/12).

- Giáo dục phòng chống ma túy và HIV-AIDS trong học sinh ở trường.

- Kiểm tra hoạt động thu chi các khoản phí HKI của các lớp chủ nhiệm.

- Động viên học sinh tích cực ôn tập thi HKI.

- Kiểm tra hồ sơ chủ nhiệm.

- Phối hợp Ban PCHSBHvà PCGD xã vận động các em bỏ học trở lại lớp.

 

 

 

 

 

 

 

Tháng 01/2020

- Giáo dục truyền thống đấu tranh của SV, HS (ngày 09/01); Ngày Bến Tre đồng khởi 17/01

- Tổ chức đánh giá xếp loại: HK, HL học sinh ở học kì I; Tổ chức sơ kết học kì I (2019-2020) theo lịch.

- Tổ chức họp PHHS các lớp lần 2.

          - Kiểm tra hồ sơ chủ nhiệm cuối học kỳ I.

- Tổ chức tổng vệ sinh khuôn viên trường nhân dịp xuân về. Tổ chức dọn vệ sinh, tu dưỡng di tích lịch sử.

- Tăng cường kiểm tra nề nếp học sinh

          - Phối hợp Đoàn TN: Tổ chức bồi dưỡng và phát triển Đoàn viên cho những học sinh tiêu biểu ở học kì I, chọn những đoàn viên ưu tú giới thiệu chi bộ xem xét, phân công đảng viên giúp đỡ, tạo nguồn phát triển Đảng.

         - Tích cực chuẩn bị hội diễn văn nghệ gây quỹ khuyến học.

         - Phối hợp Ban PCHSBHvà PCGD xã vận động các em bỏ học trở lại lớp.

 

Tháng 02/2020

- Rút kinh nghiệm việc thực hiện qui định: Trước – trong – sau Tết Nguyên đán; Ổn định nề nếp dạy học, sinh hoạt sau nghỉ Tết, vận động học sinh bỏ học sau tết trở lại lớp (nếu có).

- Sinh hoạt câu lạc bộ học thuật.

- Tăng cường các hoạt động hướng nghiệp cho các học sinh khối 12.

 

 

Tháng 3/2020

- Giáo dục truyền thống  ngày thành lập Đoàn (26/03), tổ chức các trò chơi dân gian, hoạt động tập thể tích cực.

- Tư vấn hướng nghiệp ngành nghề; Hướng dẫn làm hồ sơ thi THPTQG, tuyển sinh ĐH, CĐ, TCCN.

- Kiểm tra hồ sơ chủ nhiệm các lớp đợt 2.

- Kết thúc thu và đăng nộp học phí năm học 2019 – 2020.

- Động viên học sinh tích cực ôn tập học kì II.

 

 

Tháng 4/2020

- GVCN phối hợp các lực lượng giáo dục ở trường, CMHS  tăng cường kiểm tra việc ôn tập kiểm tra HKII, ôn luyện thi THPTQG.

- Tiếp tục nhắc nhở học sinh thực hiện nghiêm túc qui chế thi. Tổ chức kiểm tra HKII năm học 2019-2020.

- Kiểm tra công tác thu chi các khoản phí của lớp chủ nhiệm đợt 2.

- Giáo dục truyền thống ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng 30/4, nhiệt liệt chào mừng ngày Quốc tế lao động 01/5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tháng 5/2020

- Thi đua lập thành tích chào mừng sinh nhật Bác Hồ (19/05): Nổ lực hoàn thành xuất sắc các tiêu chí thi đua năm học; tập trung kiểm tra, động viên học sinh ôn tập chuẩn bị kỳ thi THPT quốc gia 20120.

- Tổng kết năm học các l  ớp theo lịch tổng kết, tổ chức đánh giá xếp loại: HK, HL học sinh ở học kì II và cả năm học. Tổ chức lễ tổng kết và phát thưởng năm học 2019-2020  ở trường theo kế hoạch chung của sở GD & ĐT.

- Họp PHHS khối 12 để thông báo kết quả học tập của học sinh năm học 2019 – 2020 đồng thời chuẩn bị cho công tác ôn thi THPT quốc gia năm học 2019 – 2020.

- Hướng dẫn HS K 12 làm hồ sơ thi TN THPT quốc gia năm 2020.

- Triển khai công tác Hè 2020 cho học sinh Khối 10 và Khối 11.

- Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tổ chức hội thi viết về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong học sinh .

 

 

 

Tháng 6/2020

- Tiếp tục thực hiện công tác quản lí học sinh tham gia ôn thi THPT quốc gia năm học 2019-2020. Liên hệ PHHS để giải quyết những trường hợp HS không tham gia nghiêm túc.

- Quản lí học sinh thực hiện công tác hè.

- Phối hợp PHHS xây dựng kế hoạch hỗ trợ học sinh thi TN THPT quốc gia năm 2020.

- Thành lập đội và tổ chức các hoạt động tiếp sức mùa thi 2020.

 

 

Tháng 7/2020

- Tổ chức đánh giá, xếp loại sau khi thi lại cho các học sinh.

- Tổ chức hoạt động đội hình Niềm tin xanh.

- Tham dự chương trình Thắp nến tri ân kỉ niệm ngày Thương binh liệt sĩ 27/7.

 

 

Tháng 8/2020

 

- Xếp lớp, tập trung chuẩn bị khai giảng năm học 2020-2021;

- Tựu trường, tổ chức dạy và học theo TKB chính khóa theo hướng dẫn của Sở GD& ĐT Bến Tre.

 

 

 

Trên đây là kế hoạch công tác chủ nhiệm ở năm học 2019-2020 của trường THPT Trần Trường Sinh, đề nghị các bộ phận có liên quan, các GVCN (18 lớp) cụ thể hóa kế hoạch thuộc lĩnh vực được phân công và phù hợp với đặc điểm tình hình của lớp chủ nhiệm để thực hiện đồng bộ và mang lại hiệu quả cao theo các chỉ tiêu đề ra trong kế hoạch.

 

Nơi nhận:

- Các đ/c trong BGH (hỗ trợ chỉ đạo);

 - Ban ĐD CMHS, Đoàn TN (phối hợp thực hiện.

- GVCN;

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

P. HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

                                    Hồ Văn Út

 

                  

 

 

Tin liên quan

Thông báo Thông báo

Album ảnh hoạt động Album ảnh hoạt động

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Văn Bản Mới Văn Bản Mới

Không tìm thấy văn bản!

Liên kết Liên kết